Nurmijärven kuvataidekoulu on lasten ja nuorten taidekoulu.
Koulu on Nurmijärven Opiston kannatusyhdistyksen ylläpitämä yksityinen kuvataidekoulu, jossa annetaan lakisääteistä, yleisen oppimäärän mukaista, taiteen perusopetusta kuvataiteessa.
Opetus on avointa kaikille 5 – 18-vuotiaille.
Opinnot etenevät oppilaan iän mukaan perustasoa edeltävästä varhaisiän valmentavista opinnoista perusopintoihin ja syventäviin opintoihin.

 

KATSO MYÖS

 

 

 

 

Kuvataidekoulun lukuvuoden aikana on 28 (+2 retket ja näyttelyt) opetusviikkoa, jotka jakautuvat syys- ja kevätlukukaudelle. Opetusta annetaan Klaukkalassa, Kirkonkylällä ja Rajamäellä. Opetus on ryhmäopetusta. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa ja opetuskerran kesto vaihtelee 60 minuutista 135 minuuttiin. Kaikki tarvikkeet ja työvälineet kuuluvat lukukausimaksuun lukuun ottamatta suojavaatteita. Rapatessa roiskuu eli essu tai muut suojavaatteet pitää tuoda kotoa!

Opetus lv. 2017-2018 alkaa maanantaina 21.8.2017 lukujärjestyksen mukaan.
Syyslomalla 16. -20.10 viikko 42, EI ole opetusta.

Oppilaspaikka säilyy automaattisesti, mikäli emme saa ilmoitusta lopettamisesta.
Lukukausimaksut ovat:
Varhaisikä    120€
P1 ja P2       175€
Periodi- ja työpajaopetus     200€
Sisaralennus on 15€ (muista itse ilmoittaa)

Vuosittain myönnetään hakemuksesta muutamia vapaaoppilaspaikkoja taloudellista tukea tarvitseville perheille.
Hakemukset tulee jättää 1.9. mennessä.
Lataa tästä vapaaoppilaspaikkahakemus

 

Opintovuoden aikana valmistuneet teokset jaetaan oppilaille viimeistään kevätlukukauden lopussa. Kuvataidekoulu järjestää oppilastöiden näyttelyitä ja käyttää kuvia oppilastöistä omissa julkaisuissaan ja verkkosivuillaan. Oppilaalla ja hänen vanhemmillaan on oikeus kieltää oppilastöiden julkaiseminen samoin kuin sellaisen valokuvan/videokuvan julkaisu, jossa oppilas on mukana. Jos kieltoa ei tehdä, tulkitaan julkaisulupa myönnetyksi. Julkaisulupaa kysytään oppilatietolomakkeessa.

Tue kuvataidekoulun toimintaa!

Nurmijärven kuvataidekoulu on Nurmijärven Opiston kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä yksityinen kuvataidekoulu. Kuvataidekoulu on jatkumo Nurmijärven Musiikkiopiston aloittamalle, taloudellisesti ja opetussuunnitelmallisesti itsenäiselle, kuvataiteen opetukselle. Taiteen perusopetus kuvataiteen opetuksena on jatkunut keskeytyksettä vuodesta 1998.

Nurmijärven Opisto on Nurmijärven kunnan alueella toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on opetushallituksen valvonnan alainen. Nurmijärven Opiston yhteydessä toimii Jukolan musiikkikoulu ja  Nurmijärven kuvataidekoulu.

Nurmijärven Opiston ja Jukolan musiikkikoulun opiskelijoita oli vuonna 2015 yhteensä n. 6000 ja kurssilaisia n. 13.700. Opetustuntien määrä v. 2015 oli yli 22.000. Opiston omistaja ja taustayhteisö on Nurmijärven Opiston kannatusyhdistys ry., jonka jäseneksi voi liittyä ilman erillistä jäsenmaksua. Jäsenyys ei velvoita mihinkään ja on voimassa yhden toimintavuoden.

Kannatusyhdistyksen hallituksen sekä opiston johtokunnan jäsenet (varajäsenet) v. 2017:

Raili Leivo, pj (Taavi Lehtonen)
Mika Valli, vpj (Magnus Rögård)
Hannele Iso-Herttua (Kaija-Liisa Kiviniemi)
Eeva Malmi (Sirkka Mäki-Lähde)
Teija Määttä (Leena Kaarni)
Paula Salmikangas (Leena Tuomola)
Kirsi Hyvämäki, kunnan edustaja (Merja Winha-Järvinen)

TOIMISTO & LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU

Nurmijärven Opisto
Klaukkalan Aitohelmi, 2. krs
Klaukkalantie 72
01800 Klaukkala

Toimisto avoinna:
ma-to klo 9.00-16.00,
pe klo 9.00-14.00
Puh. 040 938 1007 / 040 936 0080

Kuvataidekoulun johtaja Päivi Takala TaM
kuvataidekoulu@nurmijarvenopisto.fi
p.040 9361994

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu & Aitohelmi