Varhaisiän kuvataidekasvatus, 5—6-vuotiaat (1h/60min)

Varhaisiän kuvataidekasvatus luo pohjaa myöhemmille kuvataideopinnoille. Opetus pyrkii innostamaan lapsia kokeiluihin ja uteliaisuuteen. Tavoitteena on tukea lasten kykyä tehdä monipuolisia havaintoja lähiympäristöstä eri aistien avulla. Leikinomaisen työskentelyn avulla tutustutaan kuvallisen kielen peruskäsitteistöön sekä erilaisiin materiaaleihin ja työvälineisiin.

LUKUKAUSIMAKSUT JA LUKUJÄRJESTYS

MAKSUT
Kuvataiteen lukukausimaksut:
Varhaisiän opetus 120€
P1 ja P2 175€
Periodiopetus 200€
Työpajaopetus 200€
Kuvataidekoulun sisaralennus on 15€


 

 

 

 

NURMIJÄRVEN YHTEISKOULU
110700a  Varhaisikä KIRKONKYLÄ (5-6v),  ma 16.30-17.30, 21.8.2017-27.11.2017
110701a  P1 Kirkonkylä (7—9v.) , ma 17.30-19.00,  21.8.2017-27.11.2017
110703a  Periodi Kirkonkylä (12v.),  to 18.00-20.15, 24.8.2017-30.11.2017
110704a  Työpaja Kirkonkylä (13-18v.),  to 15.45-18.00,  24.8.2017-30.11.2017

AITOHELMEN PIKKUHELMI
110711a  P1 Klaukkala (7-9v.), ma 17.30-19.00, 21.8.2017-27.11.2017
110717a  P2 Klaukkala (10-11v),  ma 16.00-17.30,   21.8.2017-27.11.2017
110715a  Työpaja Klaukkala,   ti 17.00-19.15,   22.8.2017-28.11.2017
110710a  Varhaisikä Klaukkala (5-6v.),  ke 17.00-18.00,   23.8.2017-29.11.2017
110712a  P1 Klaukkala (7-9v.) ,  ke 18.15-19.45,   23.8.2017-29.12.2017
110714a  P1 Klaukkala (7-9v.),   to 18.00-19.30,   24.8.2017-30.11.2017
110716a  Työpaja Klaukkala,   to 15.45-18.00,  31.8.2017-7.12.2017
110713a  Periodi Klaukkala (12v.) ,   pe 15.45-18.00,   25.8.2017-1.12.2017

SEITSEMÄN VELJEKSEN KOULU (entinen Rajamäen yläaste)
110730a   P1 RAJAMÄKI (5-9v),   pe 16.30-18.00, 25.8.2017-1.12.2017
110731a  P2 Rajamäki (9-11v.),  to 16.30-18.00,  24.8.2017-30.11.2017
110732a  Periodi Rajamäki ,  ke 16.30-18.45,  23.8.2017-29.11.2017

Perusopinnot eli peruskurssit, 7—12-vuotiaat (2-3 h/45 min)

Perusopinnoissa käydään jo tietoisemmin läpi kuvataiteen eri osa-alueita. Kuvan rakentamisen taitoja harjoitellaan tutustumalla erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä niiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Monipuolinen työskentely kehittää myös oppilaan kuvallista ajattelua ja ongelman ratkaisukykyä. Perusopintojen viimeinen vuosi on periodiopetusta (3h viikossa).

HAKEMINEN & ILMOITTAUTUMINEN

Lukuvuodelle 2017-2018  ilmoittautuminen:

ILMOITTAUDU

Kuvataidekouluun ilmoittautuminen on jatkuvaa ja
vapaita oppilaspaikkoja kannattaa tiedustella.
Oppilaspaikka säilyy automaattisesti, mikäli emme saa ilmoitusta lopettamisesta.

 

Opetuksen laajuus

Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Kuvataiteen lisäksi taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän visuaalisia taiteita ovat arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide ja käsityö. Näillä visuaalisten taiteiden taiteenalojen oppimäärillä on sekä kaikille yhteiset että taiteenalakohtaiset tavoitteet.

Yleisen oppimäärän mukainen kuvataiteen taiteen perusopetus (tpo) muodostuu perus- ja työpajaopinnoista. Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnot voivat sisältää myös muiden yleisen oppimäärän visuaalisten taiteiden opintoja (mm.arkkitehtuuri, multimedia ja käsityö). Opintokokonaisuuksien tarjonta ja järjestys määritellään paikallisesti koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa. Nurmijärven kuvataidekoulun uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syyslukukaudella 2018.

Yleisen oppimäärän mukaisen kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii kuvallisia ajatteluvalmiuksia ja kuvan tekemisen perustaitoja kuvataiteen eri osa-alueilla. Opinnoissa tarkastellaan taiteen ja arjen kuvia, tutustutaan muotoiluun ja ympäristöön sekä kehitetään oppilaan kulttuurin tuntemusta. Oppilas oppii tulkitsemaan ja arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä.

Syventävät opinnot eli työpajat, 13—18-vuotiaat (3 h)

Syventävissä opinnoissa keskitytään erityisesti kuvalliseen ongelmanratkaisuun ja kykyyn soveltaa aiemmin opittuja asioita. Samoin korostuu oppilaiden itsenäinen ja pitkäjänteinen työskentely.

Arviointi ja todistukset

Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan kehittymistä opinnoissa ja ohjata tavoitteiden asettamista. Arviointi voi olla suullista tai kirjallista. Perusopintojen päättyessä oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen. Alle 16-vuotiaat, jotka lopettavat opintonsa, saavat osallistumistodistuksen vain pyydettäessä.

TOIMISTO & LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU

Nurmijärven Opisto
Klaukkalan Aitohelmi, 2. krs
Klaukkalantie 72
01800 Klaukkala

Toimisto avoinna:
ma-to klo 9.00-16.00,
pe klo 9.00-14.00
Puh. 040 938 1007 ja 040 936 0080

Päivi Takala
kuvataidekoulu@nurmijarvenopisto.fi
p.040 9361994

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu & Aitohelmi