Varhaisiän kuvataidekasvatus

VARHAISIKÄ (5—6 -vuotiaat) Varhaisiän kuvataidekasvatus luo pohjaa kuvataideopinnoille. Opetus pyrkii innostamaan lapsia kokeiluihin ja uteliaisuuteen. Leikinomaisen työskentelyn avulla tutustutaan erilaisiin työtapoihin, materiaaleihin ja työvälineisiin. 120€/lukukausi sis. materiaalit.

LUKUKAUSIMAKSUT JA LUKUJÄRJESTYS

MAKSUT
Kuvataiteen lukukausimaksut:
Varhaisiän opetus 120€
P1 ja P2 175€
Periodiopetus 200€
Työpajaopetus 200€
Kuvataidekoulun sisaralennus on 15€


 

 

 

 

NURMIJÄRVEN YHTEISKOULU
110700b  Varhaisikä KIRKONKYLÄ (5-6v),  ma 16.30-17.30
110701b  P1 Kirkonkylä (7—9v.) , ma 17.30-19.00
110703b  Periodi Kirkonkylä (12v.),  to 18.00-20.15
110704b  Työpaja Kirkonkylä (13-18v.),  to 15.45-18.00

AITOHELMEN PIKKUHELMI
110711b  P1 Klaukkala (7-9v.), ma 17.30-19.00
110717b  P2 Klaukkala (10-11v),  ma 16.00-17.30
110715b  Työpaja Klaukkala,   ti 17.00-19.15
110710b  Varhaisikä Klaukkala (5-6v.),  ke 17.00-18.00
110712b  P1 Klaukkala (7-9v.) ,  ke 18.15-19.45
110714b  P1 Klaukkala (7-9v.),   to 18.00-19.30
110716b  Työpaja Klaukkala,   to 15.45-18.00
110713b  Periodi Klaukkala (12v.) ,   pe 15.45-18.00

RAJAMÄEN NOPPI, Kiljavantie 3
110730b   P1 RAJAMÄKI (5-9v),   pe 16.30-18.00
110731b  P2 Rajamäki (9-11v.),  to 16.30-18.00
110732b  Periodi Rajamäki ,  ke 16.30-18.45

KESÄLEIRIT
Rajamäellä ja Klaukkalassa ma-pe, 4.6.-8.6.2018 klo 10-15.
Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2018
ilmoittaudu tästä

Perusopinnot eli peruskurssit

PERUSOPETUS P1 ja P2

(7—12 -vuotiaat ) Kuvan tekemisen taitoja harjoitel¬laan tutustumalla erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä niiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Monipuolinen työskentely kehittää myös kuvallista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. 175€/lukukausi sis. materiaalit.

HAKEMINEN & ILMOITTAUTUMINEN

Kevätlukukaudelle 2018 ilmoittautuminen:

ILMOITTAUDU

Kuvataidekouluun ilmoittautuminen on jatkuvaa ja
vapaita oppilaspaikkoja kannattaa tiedustella.
Oppilaspaikka säilyy automaattisesti, mikäli emme saa ilmoitusta lopettamisesta.

 

Opetuksen laajuus

Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Kuvataiteen lisäksi taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän visuaalisia taiteita ovat arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide ja käsityö. Näillä visuaalisten taiteiden taiteenalojen oppimäärillä on sekä kaikille yhteiset että taiteenalakohtaiset tavoitteet.

Yleisen oppimäärän mukainen kuvataiteen taiteen perusopetus (tpo) muodostuu perus- ja työpajaopinnoista. Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnot voivat sisältää myös muiden yleisen oppimäärän visuaalisten taiteiden opintoja (mm.arkkitehtuuri, multimedia ja käsityö). Opintokokonaisuuksien tarjonta ja järjestys määritellään paikallisesti koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa. Nurmijärven kuvataidekoulun uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syyslukukaudella 2018.

Yleisen oppimäärän mukaisen kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii kuvallisia ajatteluvalmiuksia ja kuvan tekemisen perustaitoja kuvataiteen eri osa-alueilla. Opinnoissa tarkastellaan taiteen ja arjen kuvia, tutustutaan muotoiluun ja ympäristöön sekä kehitetään oppilaan kulttuurin tuntemusta. Oppilas oppii tulkitsemaan ja arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä.

Syventävät opinnot eli työpajat

SYVENTÄVÄT OPINNOT

(12v.—18v.)

Syventävien opintojen periodi- ja työpajatyöskentelyn aiheet vaihtuvat vuosittain. Opinnoissa syvennetään ti¬etoja, taitoja ja ilmaisukeinoja kullakin kuvataiteen alueella sekä kehitetään henkilökohtaista luovaa ilmaisua. Samoin korostuu oppilaiden itsenäinen työskentely. 200€/lukukausi sis. materiaalit.

Arviointi ja todistukset

Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan kehittymistä opinnoissa ja ohjata tavoitteiden asettamista. Arviointi voi olla suullista tai kirjallista. Perusopintojen päättyessä oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen. Alle 16-vuotiaat, jotka lopettavat opintonsa, saavat osallistumistodistuksen vain pyydettäessä.

TOIMISTO & LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU

Nurmijärven Opisto
Klaukkalan Aitohelmi, 2. krs
Klaukkalantie 72
01800 Klaukkala

Toimisto avoinna:
ma-to klo 9.00-16.00,
pe klo 9.00-14.00
Puh. 040 938 1007 ja 040 936 0080

Päivi Takala
kuvataidekoulu@nurmijarvenopisto.fi
p.040 9361994

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu & Aitohelmi