Info 040 936 1994

Nurmijärven kuvataidekoulussa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan jo vuodesta 1998
IlmoittautuminenAjankohtaista

 

 

 

MUKAVAA, ETTÄ LÖYSIT SIVUILLEMME! 

UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN lukuvuodelle 2022-2023 on alkanut!
 

Olemme taiteen perusopetusta antava Nurmijärven kuvataidekoulu.
Toimimme Nurmijärven Opiston alaisuudessa ja
olemme järjestäneet taiteen perusopetusta Nurmijärven kolmessa taajamassa yli 20 vuotta,
ammattitaidolla, turvallisesti ja kestävästi, hauskuutta unohtamatta.

Kuvataidekoulullamme annetaan yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille maanantaista perjantaihin Rajamäellä, Kirkonkylällä ja Klaukkalassa. Aikuisille on lauantaisin kokoontuva ryhmä  KATSO LISÄÄ

 

 

Lukujärjestys lv.2022-2023

Kansainvälisen Young European Heritage Makers -kilpailun voitot Nurmijärvelle ja Raisioon

Kulttuuriympäristömme > Kansainvälisen Young European Heritage Makers -kilpailun voitot Nurmijärvelle ja Raisioon (kulttuuriymparistomme.fi)

Teoksen tekivät Nurmijärven kuvataidekoulun Kirkonkylän ja Rajamäen työpajaryhmät, opettajana Laura Pohjonen.

Lähtökohtana teokselle ovat eurooppalaiset arvot. Näistä oppilaat valitsivat teoksessa käsiteltäviksi erityisesti tasa-arvon ja sananvapauden.
Joiden näkymistä pohdittiin omassa kulttuurissa

Ryhmien pohdintaa: ”Tasa-arvo ja sananvapaus ilmenevät mielestämme erityisen hyvin kirjallisuudessa ja suomalaisessa kirjastolaitoksessa. Ne toimivat suorastaan kasvualustana näille kahdelle toisiinsa liittyvälle kulttuurin osa-alueelle. Kirjailijat saavat toteuttaa sananvapautta työssään ja kaikilla on tasa-arvoinen mahdollisuus lainata kirjoja ilmaiseksi kirjastosta.”

Jokainen oppilas toteutti kuvitetun kirjaimensa oman lempikirjansa hengessä.
Taustalta löytyy monenlaisia lukukokemuksia Harry Pottereista Jane Austenin romaanien kautta Salla Simukan kirjoihin.

Aluksi tutustuttiin myös erilaisiin kirjasintyyppeihin sekä anfangeihin. Kiehtovia olivat esim. keskiajan munkkien käsin kirjoittamat kirjat.

Teoksen materiaalisena pohjana olevat kirjat saatiin lahjoituksena Nurmijärven kirjastosta ja samalla toteutui Nurmijärven  kuvataidekoulun kierrätysteema.

 

 

 

TIEDOTE 3.2.2022

KANSANEDUSTAJAT KUVATAIDEKOULULAISTEN SILMIN

Kuvataidekoulujen liitto haastoi syksyllä 2019 lasten ja nuorten kuvataidekoulut kautta maan mukaan yhteiseen näyttelyhaasteeseen, jossa ideana oli toteuttaa muotokuvia Suomen kaikista 200 kansanedustajasta. Mukaan haasteeseen lähti 26 kuvataidekoulua ja näyttely toteutettiin yhteistyössä Eduskunnan kirjaston kanssa alun perin keväälle 2020. Korona-aika on siirtänyt näyttelyä useita kertoja, mutta viimein näyttely toteutuu.

 

Kullekin muotokuvanäyttelyyn osallistuvalle kuvataidekoululle arvottiin 7–8 kansanedustajaa. Lapset ja nuoret toteuttivat muotokuvat eduskunnan virallisten valokuvien pohjalta ja osa kouluista kutsui kansanedustajan paikan päälle malliksi. Samalla kansanedustajat tutustuivat kuvataidekoulujen toimintaan ja kertoivat oppilaille eduskunnasta ja kansanedustajan tehtävistä.

 

Näyttelyhanke tukee lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamista ja tuo esiin heidän luovaa ilmaisuaan. Taide on keino luoda vuorovaikutusta ja tulla nähdyksi ja kuulluksi, siksi on tärkeää saada lapset ja nuoret mukaan vaikuttamaan. Taideopetus on avain lasten ja nuorten hyvinvointiin. Taideharrastukset lisäävät tutkitusti mm. hyvinvointia ja osallisuutta. Taidekasvatuksen avulla tuetaan lasten ja nuorten kasvua, itsetuntemusta, identiteetin rakentumista, kulttuurista osaamista sekä valmiuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan. Liitto näkee lasten ja nuorten taideopetuksen roolin tulevaisuudessakin kestävyyden, aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian vahvistajana koko yhteiskunnassamme. Varhain luodun taidesuhteen vaikutukset kulkeutuvat nuorten tulevilla urapoluilla laajasti yhteiskunnan eri osa-alueille.

 

Näyttelyssä esitellään jokaisesta kansanedustajasta yksi toteutunut muotokuva. Muotokuvien tekijät ovat iältään 3–20 -vuotiaita. Koulut ovat valinneet näyttelyyn lähetettävät taideteokset itse. Koska teoksia syntyi runsaasti, osasta teoksia on lisäksi koottu verkkogalleria, joka esittelee muotokuvia runsaslukuisemmin osoitteessa: www.kansanedustajatkuvataidekoululaistensilmin.com

 

Muotokuvanäyttely on esillä Eduskunnan kirjastossa 8.2.-1.4.2022. Näyttelyyn on vapaa pääsy. Koronarajoitusten puitteissa kirjasto on auki arkisin klo 9-18. Kirjaston sisäänkäynnissä on turvatarkastus. Os. Aurorankatu 6, Helsinki.

 

Tervetuloa näyttelyyn!

Kuvataidekoulujen liitto ja Eduskunnan kirjasto

Oppilaaksi kuviskouluun?

Kuvataidekouluun ilmoittauminen on jatkuvaa ja myös kesken kauden voi tulla mukaan, mikäli ryhmässä on tilaa. 
Lisätietoja antaa Päivi Takala p. 040 939 1994

Ilmoittautuminen

Nurmijärven kuvataidekoulu on lasten ja nuorten taidekoulu kansalaisopistossa, jossa annetaan lakisääteistä, yleisen oppimäärän
mukaista taiteen perusopetusta kuvataiteessa. Opetus on avointa kaikille 5 – 18 -vuotiaille. Opinnot etenevät oppilaan iän mukaan varhaisiän valmentavista opinnoista yhteisiin opintoihin ja syventäviin työpajaopintoihin. llmoittautua voi myös kesken kauden, mikäli ryhmässä on tilaa.

Vapaita oppilaspaikkoja


Uudet oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoja opetuksesta, opetusryhmistä ja ryhmien vapaista
paikoista 040 936 1994 kuvataidekoulu@nurmijarvenopisto.fi
kuvataidekoulu@nurmijarvenopisto.fi

Ryhmät

 

 

Varhaisiän Nuppu (5-6v.)

Varhaisiän Nuppu ryhmissä kuvataidetta ja visuaalista maailmaa lähestytään leikinomaisin keinoin rohkaisten lasta ilmaisemaan ja pohtimaan havaintojaan ja tulkintojaan nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta. Opetus kannustaa iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä toimimaan ryhmässä muut huomioiden. Motorisia taitoja ja pitkäjänteisyyttä harjoitellaan kokeilemalla vaihtelevia työtapoja ja välineitä.

Yhteiset opinnot (7-11v.)

Yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tarkoituksena on kuvataiteen perustaitojen hankkiminen. Opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä luovat edellytyksiä uuden oppimiselle. Oppilaita kannustetaan käyttämään taiteen toimintatapoja yhteistyön, vuorovaikutuksen, osallistumisen ja vaikuttamisen välineenä. Opinnot luovat perustaa oppilaan omakohtaisen taidesuhteen kehittymiselle ja kuvataiteen elinikäiselle harrastamiselle.

Periodiopinnot ja työpajat (12-18v.)

Kuvataiteen teemaopintojen tarkoituksena on kuvataiteen perustaitojen hankkiminen ja taitojen laajentaminen sekä oman ilmaisun tukeminen osaamisensa kehittämisessä, tavoitteidensa ja näkemystensä mukaisessa itsenäisessä tai yhteistoiminnallisessa työskentelyssä. Rohkaistaan oppilasta käyttämään erilaisia materiaaleja, tekniikoita, ilmaisun keinoja ja syventämään kuvailmaisun taitojaan.

 

Peruminen

Oppilaspaikka säilyy automaattisesti, mikäli emme saa ilmoitusta lopettamisesta. Perumisilmoitus tehdään kevälukukaudella viiimeistään 30.5. ja syyslukukaudella viimeistään 15.12. mennessä:
kuvataidekoulu@nurmijarvenopisto.fi tai 
p. 040 938 1007 / 040 936 1994

 

Aikuiset

Nurmijärven Opistolla on useita aikuisille ja nuorille suunnattuja taidekursseja.

Kansalaisopiston taidekurssit :
LINKKI

Aikuisten kuvataiteen perusopetus (ATPO)
Seuraava aikuisten ryhmä aloittaa syksyllä 2021. 
Opiskelupaikan voi varata ilmoittautumalla:
LINKKI

Lisätietoja aikuisten taideharrastamisesta 040 936 1994

Innostu harrastamaan! 
Opettajat ovat ammattitaiteilijoita ja kuvataideopettajia.

 

 

 

Maksut ja alennukset

Varhaisiän Nuppu 100€
P1-P2 7-11 vuotiaat 175
Periodi- ja työpajaryhmär 200€
(sisarale on 15€)

Vapaaoppilaspaikkahakemus:
vapaaoppilaspaikkahakemus kevät 2022

Varhaisikä

Varhaisiän ryhmissä kuvataidetta ja visuaalista maailmaa lähestytään leikinomaisin keinoin rohkaisten lasta ilmaisemaan ja pohtimaan havaintojaan ja tulkintojaan nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta. Opetus kannustaa iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä toimimaan ryhmässä muut huomioiden. Motorisia taitoja ja pitkäjänteisyyttä harjoitellaan kokeilemalla vaihtelevia työtapoja ja välineitä.

Yhteiset opinnot 7-11v.

Yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tarkoituksena on kuvataiteen perustaitojen hankkiminen. Opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä luovat edellytyksiä uuden oppimiselle. Oppilaita kannustetaan käyttämään taiteen toimintatapoja yhteistyön, vuorovaikutuksen, osallistumisen ja vaikuttamisen välineenä. Opinnot luovat perustaa oppilaan omakohtaisen taidesuhteen kehittymiselle ja kuvataiteen elinikäiselle harrastamiselle.

Periodiopinnot ja työpajat

Oppilaat kokeilevat, harjoittelevat ja soveltavat kuvataiteen ilmaisukeinoja moniaistisesti. Opetus tukee näin elinikäisen taiteiden harrastamisen edellytyksiä ja antaa suuntaa myös mahdollisesti tulevaan ammatinvalintaan. Keskeistä on oppilaan luovan ajattelun ja toiminnan tukeminen. Opintojen tavoitteena on kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen sekä tietojen ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen.

Opetuksen keskeisiä oppisisältöjä ovat piirustus ja maalaus, kuvanveisto, arkkitehtuuri, ympäristönsuunnittelu, muotoilu, grafiikka, keramiikka, valokuva, sarjakuva, ympäristö–ja yhteisötaide sekä mediataide, monitaiteelliset työmuodot ja taidehistoria.

Peruminen

Oppilaspaikka säilyy automaattisesti, mikäli emme saa ilmoitusta lopettamisesta.
Perumisilmoitus tehdään kl. 30.5. ja sl. 15.12. mennessä

kuvataidekoulu@nurmijarvenopisto.fi
tai 
p. 040 938 1007 / 040 936 1994

Aikuiset

Nurmijärven Opistolla on useita aikuisille ja nuorille suunnattuja taidekursseja. Innostu harrastamaan! Opettajat ovat ammattitaiteilijoita ja kuvataideopettajia.

Aikuisten taiteen perusopetus Nurmijärven Opistolla

 Aikuisten taiteen perusopetus koostuu perusopinnoista (yhteiset opinnot 300 tuntia) ja on kestoltaan noin 2 vuotta ja syventävistä opinnoista (teemaopinnot 200 tuntia) joita voi suorittaa jo yhteisten opintojen aikana tai yhteisten opintojen jälkeen, teemaopinnoissa tehdään myös syventävä päättötyö.

Taiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuden tavoitteelliseen taiteen opiskeluun asiantuntijoiden ohjauksessa. Tavoitteena on oman ilmaisun löytäminen kehittämällä opiskelijan ilmaisullisia valmiuksia sekä materiaalien tuntemusta ja tekniikoiden hallintaa.

Opinnot perustuvat Opetushallituksen antamiin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Opintoihin sisältyy viikoittain toteutuva lähiopetus, itsenäistä opiskelua, opintokäyntejä sekä vapaavalintaisia kursseja. Opinnon on suunniteltu siten että yhteisten opintojen, joka toinen vuosi on sisällöltään sama, joten vuosittain voi uusiakin opiskelijoita ilmoittautua, mikäli ryhmässä on tilaa. Opetuspäivä on lauantai, lukukaudessa kokoonnutaan 14 kertaa.

Opintoja voi hyödyntää myös esim. työtä tukevana ammatillisena täydennyskoulutuksena tai ammatillisiin opintoihin. Opetukseen osallistuminen edellyttää kiinnostuksen lisäksi myös ajallista sitoutumista tavoitteelliseen opiskeluun.