Oletko kiinnostunut kuvataiteesta?

Haluaisitko kokeilla maalausta, piirtämistä, rakentelua, savitöitä tai animaation tekoa? Kaikkia noita ja paljon muita kuvan tekemisen keinoja voit kokeilla ja opiskella kuvataidekoulussa. Opetusta on Klaukkalassa, Kirkonkylällä ja Rajamäellä. Nurmijärven kuvataidekoulu on lasten ja nuorten taidekoulu kansalaisopistossa, jossa annetaan lakisääteistä, yleisen oppimäärän mukaista, taiteen perusopetusta kuvataiteessa. Opetus on avointa kaikille 5 – 18 -vuotiaille. Opinnot etenevät oppilaan iän mukaan perustasoa edeltävästä varhaisiän valmentavista opinnoista perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Kuvataidekoulun opintokokonaisuuteen ei ole pakollista sitoutua, vaan voi opiskella lukukauden kerrallaan.

ILMOITTAUDU taajamakohtaiseen yleisryhmään, josta siirretään oman ikäkautensa ryhmään.
Ryhmätoivomuksen voi kertoa kuvataidekoulu@nurmijarvenopisto.fi tai 040 9361994.
Opetus sl. 2019 alkaa maanantaina 26.8.2019 lukujärjestyksen mukaan.
Kaikille opintojaan aloittaville ja  jatkaville lähetetään sänköinen maksulinkki.

TÄSTÄ PÄÄSET ILMOITTAUTUMAAN

Oppilaspaikka säilyy automaattisesti, mikäli emme saa ilmoitusta lopettamisesta.
Tulevan lukuvuoden lukujärjestykseen voi tulla pieniä muutoksia.

www.nurmijarvenkuvataidekoulu.fi