Kuvataidekoulun ryhmäkokoja on supistettu. Kun saavutaan luokkaan MENÄÄN KÄSIPESULLE
Luokasta löytyy kasidesiä, puhdistuspyyhkeitä ja kiinnitetään erityistä huomiota käytössä olevien tilojen väljyyteen ja hygieniaan, taidetarvikkeet ovat henkilökohtaisessa käytössä opetuskerran ajan. Käytön jälkeen välineet pestään.