Uudet keväällä alkavat varhaisiän ryhmät:

110705N Varhaisikä KIRKONKYLÄ (5-6v)
NURMIJÄRVEN YHTEISKOULU
ma 17.30 – 18.30
9.1.–24.4.2017
Vicky Maaranen ●  ● Kurssimaksu 150,00 €

Varhaisiän kuvataidekasvatus luo pohjaa myöhemmille kuvataideopinnoille. Opetus pyrkii innostamaan lapsia kokeiluihin ja uteliaisuuteen. Tavoitteena on tukea lasten kykyä tehdä monipuolisia havaintoja lähiympäristöstä eri aistien avulla. Leikinomaisen työskentelyn avulla tutustutaan kuvallisen kielen peruskäsitteistöön sekä erilaisiin materiaaleihin ja työvälineisiin. (5-6v.)